Χρονολογικός πίνακας με αναφορά σε σημαντικά γεγονότα που σφράγισαν την άνοδο και την πτώση του ναζισμού και του φασισμού στη Γερμανία και την Ιταλία αντίστοιχα. Mε ποιο κριτήριο άραγε επιλέγουν οι ιστορικοί ποια ιστορικά γεγονότα είναι σημαντικότερα; Μήπως υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που δεν αναφέρονται; Ποια είναι αυτά; Οι εκπαιδευτικοί καλούνται, κατά την κρίση τους, να εντάξουν και αξιοποιήσουν το χρονολόγιο στη διδασκαλία του ναζισμού και του φασισμού συμπληρωματικά με άλλες ιστορικές πηγές.

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε