Τρεις δραστηριότητες ομαδικής αξιολόγησης που μπορούν να εφαρμοστούν στο τέλος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων. Η πρώτη, η «Αφίσα» πρόκειται για τη δημιουργία συλλογικού εικαστικού έργου σχετικού με τη δραστηριότητα που θέλουμε να αξιολογήσουμε. Η δεύτερη, «Το δέντρο της επικοινωνίας» είναι μία μέθοδος ατομικής αξιολόγησης διαφορετικών δραστηριοτήτων με την τοποθέτηση φύλλων διαφορετικού χρώματος στο κλαδί της κάθε δραστηριότητας. Η τρίτη, το «Ερωτηματολόγιο» περιλαμβάνει ενδεικτικές ερωτήσεις αξιολόγησης.

Κατεβάστε τις δραστηριότητες εδώ.

Το εγχειρίδιο για την επίλυση συγκρούσεων μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Πηγή: Διαμεσολάβηση συνομηλίκων για την επίλυση των συγκρούσεων στα σχολεία. Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές νέων κι ενηλίκων, H.R. Edu Services, Λεμεσός, Ιούνιος 2007

 

 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  Νηπιαγωγείο - Β' δημοτικού | Γ' - Ε' δημοτικού | ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  2 διδακτικές ώρες συνολικά ( 35', 45', 10' οι επιμέρους δραστηριότητες)
 • Διδακτική Μέθοδος
  ζωγραφική, κολάζ, συμπλήρωση ερωτηματολογίου
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Καλλιτεχνικά, Αγωγή του Πολίτη, Ευέλικτη ζώνη, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Γυμν.), Πολιτική Παιδεία (Λυκ.), Κοινωνιολογία (Γ' Λυκ.)
 • Tags

Σχολιάστε