Το ομώνυμο βιβλιαράκι, έκδοση της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αποτελεί μια προσπάθεια περιεκτικής αλλά πολυδιάστατης προσέγγισης του φαινομένου της ακροδεξιάς. Απευθύνεται σε νέες/νέους και σε εκπαιδευτικούς. Περιέχει στοιχεία βασικής ορολογίας καθώς και πληροφορίες για την ακροδεξιά, ενώ επισημαίνει και αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά των ακροδεξιών αντιλήψεων. Είναι μια έκδοση που προτρέπει σε ανάληψη δράσης προτείνοντας ένα πλαίσιο αντιμετώπισης της έκφρασης ακροδεξιών συμπεριφορών.

Το βιβλίο αυτό, επειδή προσφέρει διαφορετικά μέσα προσέγγισης του φαινομένου της ακροδεξιάς (κόμικ, στερεότυπες φράσεις, ορολογία, ιστορική πλαισίωση), μπορεί να αξιοποιηθεί μαζί με άλλες εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες, ενώ αποτελεί βάση για την υλοποίηση πολλών και διαφορετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το συνοδευτικό έντυπο «Ιδέες για την αξιοποίηση του βιβλίου, προτάσεις προς εκπαιδευτικούς» είναι περισσότερο ένας γενικός οδηγός χρήσης του εντύπου «Ας μιλήσουμε καθαρά για την ακροδεξιά» μέσα στην τάξη· δεν προτείνει την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων βήμα προς βήμα αλλά ένα πλαίσιο εκπαιδευτικής αξιοποίησης.

Κατεβάστε το βιβλίο εδώ.

Πηγή: Ελληνική  Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Σχολιάστε