Η δραστηριότητα «Απούσες λέξεις» είναι ένα σύντομο παιχνίδι για την προώθηση της ισότητας στην τάξη και την ίση συμμετοχή στη μάθηση. Σε αυτή τη δραστηριότητα απαιτείται η ενεργή συμμετοχή των δασκάλων.

Αφού μοιράσετε στα παιδιά ένα κείμενο με σβησμένες πολλές από τις λέξεις του, προχωράτε κανονικά στη διδασκαλία του μαθήματος, σαν να είναι το κείμενο που τους δώσατε σωστό έτσι. Τα παιδιά αμέσως θα εστιάσουν στις λέξεις που λείπουν και στις δυσκολίες να παρακολουθήσουν. Αυτό αποτελεί πρόσφορο έδαφος για να συζητηθεί στην τάξη πώς μπορεί να νιώθουν τα παιδιά που δεν καταλαβαίνουν καλά τη γλώσσα στην οποία διδάσκεται το μάθημα, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και διάφορα άλλα παρόμοια προβλήματα. Είναι σημαντικό να κατανοήσουν ότι κανένας δεν πρέπει να αποκλείεται από τη μαθησιακή διαδικασία, ότι μπορούν να βοηθήσουν τους συμμαθητές τους και να αναπτύξουν σχέσεις αλληλεγγύης και ενίσχυσης, ότι όλοι πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στη μάθηση.

Τη δραστηριότητα «Απούσες λέξεις» μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Έλενα Παπαμιχαήλ (επιμ.), Ανακαλύπτοντας τον Ελέφαντα, αγωγή υγείας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Σχολιάστε