Ένα παιχνίδι, στο οποίο οι μαθητές επιλύουν ένα λογικό πρόβλημα: τι να αγοράσουν για τα μέλη των φανταστικών τους οικογενειών, ώστε να ξοδέψουν όσο λιγότερα χρήματα μπορούν. Ωστόσο, οι ομάδες των μαθητών αγοράζουν τα αγαθά με διαφορετικές τιμές. Στη διάρκεια της δραστηριότητας, οι μαθητές ανακαλύπτουν ότι οι διαφορές στις τιμές προκαλούνται από λόγους εσωτερικής οικονομίας, κοινωνικό αποκλεισμό ή εξωτερικούς, περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Το μάθημα αναπτύσσει την αφαιρετική σκέψη μέσω της κοινής λογικής.

Για να κατεβάσετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πατήστε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Συλλογικό, Στο μακροσκόπιο: Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων, Εκπαίδευση για τον Κόσμο, Faire Trade Hellas, 2012

Σχολιάστε