Σε αυτή τη δραστηριότητα χρησιμοποιούνται κάρτες που περιέχουν πληροφορίες ώστε να κεντριστεί το ενδιαφέρον των μαθητών και των μαθητριών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ζητήματα που θίγονται είναι η πολιτική καταστολή και καταπίεση, η δράση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 20ό αιώνα και ο αγώνας για τα δικαιώματα σε διάφορες χώρες. Σχετιζόμενα δικαιώματα: η ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη, το δικαίωμα να μην υφίσταται κανείς και καμία βασανιστήρια. Η δραστηριότητα επιχειρεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με ανθρώπους που αγωνίστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διάφορες χώρες και να αναπτύξει δεξιότητες χειρισμού και επεξεργασίας των πληροφοριών, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε