Οι μαθητές και οι μαθήτριες συζητούν σε μικρές ομάδες αλλά και ολομελειακά ώστε να προσεγγίσουν τον χαρακτήρα της εκπαίδευσης και το πώς αυτή ανταποκρίνεται ή δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων καθώς και το ζήτημα της συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα στην εκπαίδευση, η ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, το δικαίωμα συμμετοχής στη διακυβέρνηση της χώρας στην οποία ζει κάποιος ή κάποια. Στόχοι της δραστηριότητας είναι να δοθεί μια εικόνα του εκπαιδευτικού συστήματος και του πώς αυτό ικανοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων καθώς και να αναπτυχθούν οι δεξιότητες της συνεργασίας και της συμμετοχής στη δημοκρατική λήψη αποφάσεων σε σχολεία και σε νεανικά στέκια.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε