Παρουσιάζουμε εδώ κάποιους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά τα νομικά κείμενα των συμβάσεων για τα δικαιώματα. Χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα δύο όχι πολύ γνωστά κείμενα (τη Διακήρυξη των αρχών για την ανοχή στη διαφορετικότητα και τη Σύμβαση για την εξάλειψη της διάκρισης κατά των γυναικών) και τα εξετάζουμε με μεθόδους δραματοποίησης, καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και παίρνοντας συνεντεύξεις ή βιντεοσκοπώντας και φτιάχνοντας μικρή ταινία. Οι δραστηριότητες μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν για κάποια άλλη σύμβαση-διακήρυξη.

Στόχοι για τους μαθητές και τις μαθήτριες:
Να γνωρίσουν τα κείμενα των συμβάσεων.
Να αντιληφθούν τη χρησιμότητα και τον ρόλο των δικαιωμάτων
Να μάθουν τις ιστορικές συνθήκες και τους αγώνες που οδήγησαν στ.ην υπογραφή των συμβάσεων.
Να μάθουν τον ρόλο των διεθνών οργανισμών για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων
Να αντιληφθούν πως η προστασία των δικαιωμάτων και των κοινωνικών αρχών αποτε.εί κοινωνικό κεκτημένο που προστατεύει τα άτομα.
Να παίξουν και να φτιάξουν τις δικές τους συμβάσεις, παίρνοντας ενεργό ρόλο στην οργάνωση της δικής τους κοινότητας.

Τη δραστηριότητα μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.

Σχολιάστε