Δραστηριότητα για το θέμα του ρατσισμού με βάση τη μεθοδολογία του θεάτρου του καταπιεσμένου του Boal και αφορμή ένα βίντεο της actionaid. Αυτή η θεατρική μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε θέμα θέλει να δουλέψει η ομάδα, εδώ παραθέτουμε ένα παράδειγμα με θέμα τον ρατσισμό. Κύριος στόχος της δραστηριότητας είναι να διερευνήσουμε το θέμα του ρατσισμού μέσα από τα βιώματα και τις αντιλήψεις μας και όχι να φτιάξουμε ένα θεατρικό δρώμενο. Επίσης, μπορεί να προκύψει ένα σκετς με κάποια άλλη μέθοδο ή αυθόρμητα από μία ιστορία που θέλει να μοιραστεί κάποιος παίχτης της ομάδας. Όλα είναι θεμιτά εφόσον εξυπηρετούν την έκφραση και τη δημιουργικότητα της ομάδας.
Στόχοι για τους μαθητές και τις μαθήτριες:
Να ανοίξουμε τη συζήτηση για τον ρατσισμό.
Να αναπτύξουμε την ενσυναίσθηση.
Να διερευνήσουμε το θέμα του ρατσισμού με διαφορετικό τρόπο.

Τη δραστηριότητα μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.

Σχολιάστε