Οι Κούκλες με προσωπικότητα είναι μια παιδαγωγική μέθοδος, ένα μακροπρόθεσμο project στο οποίο εργαζόμαστε με μία ή περισσότερες κούκλες σε φυσικό μέγεθος, για την προώθηση της ενσυναίσθησης, για την κατανόηση της διαφορετικότητας, για την ενίσχυση της ικανότητας για δράση στα παιδιά του νηπιαγωγείου.
Στόχοι για τους μαθητές και τις μαθήτριες:
Να αναπτύξουν αυτοεκτίμηση.
Να εκφράσουν τα συναισθήματά τους.
Να ενισχυθεί η συγκέντρωση και η προσοχή τους.
Να αναπτύξουν σεβασμό για τους άλλους και διαφορετικές οπτικές.
Να επιλύουν τα προβλήματα συνεργατικά και δημιουργικά.
Να αναπτύξουν κριτική σκέψη.
Να αναγνωρίζουν προκαταλήψεις και αδικίες και να αντιδρούν.

Τη δραστηριότητα μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.

Σχολιάστε