Ένα παιχνίδι διαλόγου και αντιπαράθεσης με θέμα τις διαφορετικές μορφές σύγχρονης αντιπροσωπευτικής οργάνωσης μιας πολιτείας. Με βάση κάποιες υποθετικές αρχές, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να φανταστούν και να υπερασπιστούν, σε ομάδες, έναν τρόπο σύγχρονης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της λογικής και της ρητορικής με σκοπό να χτίσουν πολιτική επιχειρηματολογία για ιδεατούς τρόπους αντιπροσώπευσης.

Στόχοι για τους μαθητές και τις μαθήτριες:
Να ενημερωθούν και να προβληματιστούν για τις διαφορετικές μορφές αντιπροσωπευτικής οργάνωσης μιας πολιτείας.
Να σκεφτούν την αντιπροσώπευση ως δυναμική έννοια με πολλές παραμέτρους.
Να αναπτύξουν επιχειρήματα για την υπεράσπιση αλλά την κριτική μοντέλων σύγχρονης αντιπροσωπευτικής οργάνωσης.
Να κατανοήσουν τη σύνδεση της πολιτικής οργάνωσης με κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις.
Να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους σε ζητήματα πολιτικής οργάνωσης.
Να εμβαθύνουν την εμπειρία τους για τη σημασία της δημοκρατικής οργάνωσης μιας κοινότητας ή ακόμα και μιας πολιτείας.

Τη δραστηριότητα μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.

Σχολιάστε