ΑΣ ΑΝΑΤΡΕΞΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ...

♦ Τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, δηλαδή σχεδόν πριν από δύο χιλιάδες έτη, οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ, εκδιώκοντας τους Εβραίους από τον τόπο τους. Έκτοτε οι Εβραίοι διεσπάρησαν σε όλη την Ευρώπη, όπου προσπάθησαν να διατηρήσουν τον πολιτισμό τους ζώντας σε κοινότητες.

♦ Με τη διάδοση του χριστιανισμού, η έχθρα εναντίον των Εβραίων εντάθηκε και κωδικοποιήθηκε στην αντίληψη ότι για τον θάνατο του Ιησού ευθύνονταν οι Εβραίοι, που επιπλέον δεν τον αναγνώριζαν ως Υιό του Θεού.

 

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ…

♦ Ποιοι καταδίκασαν τον Ιησού και έδωσαν εντολή για τη θανάτωσή Του;

♦ Προσπαθώντας να λάβουμε υπόψη μας το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου συνέβησαν όλα αυτά, μπορούμε να εκτιμήσουμε τις αιτίες που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση; Ήταν θρησκευτικές ή πολιτικές;

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ...

♦ Η εγκαθίδρυση του χριστιανισμού ως επίσημης κρατικής θρησκείας τον 4ο μ.Χ. αιώνα ακολουθήθηκε από την προσπάθεια προσηλυτισμού των Εβραίων, η οποία αρκετές φορές συνοδεύτηκε από διωγμούς.

♦ Η κατηγορία πως οι Εβραίοι είναι οι δολοφόνοι του Ιησού δημιούργησε και διέδωσε με τη σειρά της νέες προκαταλήψεις και καινούρια αρνητικά στερεότυπα εις βάρος τους. Από τότε, οι Εβραίοι φέρουν όχι απλώς το στίγμα του αμαρτωλού αλλά του φύσει κακού, του τέκνου του διαβόλου.

♦ Επίσης, λόγω της διασποράς τους σε πολλές χώρες τις Ευρώπης, οι Εβραίοι στιγματίστηκαν ως ανέστιοι, ξένοι και μη ενσωματώσιμοι στην κοινωνία.

♦ Οι διωγμοί τους εντάθηκαν τον 11ο μ.Χ. αιώνα, από την πρώτη Σταυροφορία κι έπειτα. Για όσους δεν διώχτηκαν αποφασίστηκε η απαγόρευση της συμμετοχής τους σε συγκεκριμένες δημόσιες θέσεις. Το 16ο αιώνα δε, με πρωτοστάτη τον Λούθηρο, διαδόθηκαν και άλλες προκαταλήψεις εις βάρος τους: π.χ. οι Εβραίοι θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο, είναι εγκληματίες, φορείς μιας κατάρας και δεν μπορούν να αλλάξουν ποτέ.

♦ Με το πέρασμα των χρόνων, πάνω σε αυτό το ήδη στρωμένο έδαφος, νέα στερεότυπα δημιουργούνταν για τον χαρακτηρισμό των Εβραίων. Τον Μεσαίωνα στιγματίστηκαν επιπλέον ως φιλοχρήματοι και άπληστοι, λόγω της επαγγελματικής τους ενασχόλησης με τις τράπεζες –τις οποίες ο χριστιανισμός κατέκρινε ως αμαρτωλές– αλλά και το εμπόριο (οι χριστιανικοί πληθυσμοί ασχολήθηκαν μαζικά με αυτό αρκετά αργότερα).