Το Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία» διοργανώνει διημερίδα με διαδικτυακή μορφή και τίτλο: «Διαφυλάσσοντας το δημοκρατικό σχολείο σε περιόδους κρίσης» στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2020.
Στόχος της διημερίδας είναι να γίνει ένας γόνιμος διάλογος γύρω από τα διαχρονικά και επίκαιρα ζητήματα της καλλιέργειας και εφαρμογής των δημοκρατικών αρχών στο σχολικό χώρο καθώς και των αναπροσαρμογών που απαιτούνται σε επίπεδο καθημερινής παιδαγωγικής πρακτικής σε περιόδους κρίσης, προκειμένου να διασωθούν οι ανθρωπιστικές αξίες. Η διημερίδα θα περιλαμβάνει στρογγυλά τραπέζια, εργαστήρια και ομάδες εργασίας. Η συμμετοχή στη διημερίδα θα είναι δωρεάν.
Η “Σχεδία” που επί 33 χρόνια εφαρμόζει αδιάλειπτα τη βιωματική προσέγγιση στην επιμόρφωση των επαγγελματιών του εκπαιδευτικού και κοινωνικού τομέα, σήμερα προσαρμόζει τη μεθοδολογία της στις έκτακτες συνθήκες των μέτρων κατά του κορωνοϊού, προσπαθώντας όμως να διατηρήσει τον διαδραστικό της χαρακτήρα.
Για να συμμετάσχετε θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:
Θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων προς τους ομιλητές και διαδρασης στα εργαστήρια. Για να συμμετάσχετε στα εργαστήρια και στις ομάδες εργασίας θα πρέπει να το δηλώσετε στη φόρμα εγγραφής στα κατάλληλα πεδία. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα παρακολούθησης των στρογγυλών τραπεζιών σε ζωντανό χρόνο, μέσω των παρακάτω συνδέσμων:
Το δημοκρατικό σχολείο ως προαπαιτούμενο και ως ζητούμενο (30/10/2020):
Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του εκπαιδευτικού σε περιόδους κρίσης (31/10/2020):
 Όσοι παρακολουθήσουν ενεργά τα στρογγυλά τραπέζια και συμμετάσχουν στα εργαστήρια θα μπορούν να πάρουν βεβαίωση παρακολούθησης της διημερίδας.